Opoja.net

30+ Shkurtesa të Tastierës që do t’ju ndihmojnë të punoni më shpejt

Shkurtoret për përdoruesit e Windows:

30+ Keyboard Shortcuts That’ll Help You Work Faster

 • Win + I – Hap cilësimet e Windows.
 • Win + S – Hap shiritin e kërkimit të Windows.
 • Win + M – Minimizon të gjitha dritaret.
 • Win + Number – Hap aplikacionin e gozhduar në shiritin e detyrave. Numri që zgjidhni korrespondon me pozicionin e aplikacionit.
 • Win + Çelësat e shigjetave Majtas / Djathtas – Lëviz dritaren e një aplikacioni aktualisht të hapur majtas dhe djathtas.
 • Win + Tast shigjete lart / poshtë (klik të dyfishtë) – Maksimizon ose minimizon dritaren e një aplikacioni aktualisht të hapur.
 • Win + Comma – Shikoni shpejt tek desktopi juaj.
 • Win + Prt Scn – Krijon një pamje të ekranit dhe e ruan menjëherë në dosjen Screenshots.
 • Shift + Win + S – Zgjedh çdo zonë të dëshiruar të ekranit dhe merr një screenshot të saj.
 • Win + Çelësat “+” / “-” – Zmadhimi dhe zvogëlimi me mjetin zmadhues (mund të zmadhoni çdo aplikacion, desktop ose dosje).
 • Ctrl + A – Zgjidhni të gjithë përmbajtjen.
 • Alt + Esc – Ndërron mes aplikacioneve sipas renditjes së hapjes (versioni më i shpejtë i Alt + Tab).
 • Alt + Spacebar – Hap dritaren e menusë për një aplikacion aktualisht të hapur.

 

Shkurtoret ndërsa punoni me dokumente në Microsoft Word:

264
SONDAZH / Zgjedhjet Lokale
A mendoni se ka keqpërdorime gjatë zgjedhjeve në Dragash ?

30+ Keyboard Shortcuts That’ll Help You Work Faster

 • Ctrl + N – Krijon një dokument të ri.
 • Ctrl + O – Hap një dokument ekzistues.
 • F1 – Hap panelin e Ndihmës.
 • F7 – Hap mjet Redaktor për drejtshkrim dhe kontroll gramatikor.
 • Ctrl + Shift + Shigjeta majtas / djathtas – Zgjedh një fjalë në të majtë ose në të djathtë.
 • Shift + F7 – Zgjedh fjalën e mëparshme, hap fjalorin dhe kërkon kuptimin e saj.
 • Alt + Shift + R – Kopjon titullin ose fundin e faqes të përdorur në seksionin e mëparshëm të dokumentit.
 • Ctrl + Shift + “<” ose “>” – Bën që madhësia e shkronjave të jetë më e vogël ose më e madhe një madhësi e paracaktuar në të njëjtën kohë.
 • Ctrl + Shift + C – Kopjon formatimin e karakterit të një përzgjedhjeje.
 • Ctrl + Shift + V – Zbaton formatimin e karakterit në tekstin e zgjedhur.
 • Ctrl + Shift + K – Kthen shkronjat e vogla në shkronja të mëdha.
 • Ctrl + E / L / R – Përqendron një paragraf (Rreshtimi i majtë dhe i djathtë përkatësisht).
 • Ctrl + K – Fut një hiperlidhje.
 • Ctrl + 1 / + 2 – Vendos përkatësisht hapësirë ​​të vetme / hapësirë ​​të dyfishtë (teksti duhet të zgjidhet).
 • Ctrl + 5 – Vendos 1.5 hapësira midis linjave.
 • Ctrl + Shift + N – Zbaton stilin normal të paragrafit.
 • Alt + Ctrl + 1 / + 2 / + 3 – Zbaton përkatësisht stilet e paragrafit 1 / Heading 2 / Heading 3.

 

Shkurtoret për të punuar në shfletues:

30+ Keyboard Shortcuts That’ll Help You Work Faster

 • Ctrl + Shift + T – Hap skedën e mbyllur më parë (mund ta bëjë atë shumë herë).
 • Ctrl + Tab – Ndërron mes skedave të hapura.
 • Ctrl + 1 në 8 – Kalon në skedën me numrin përkatës nga e majta në të djathtë.
 • Ctrl + N – Hap një dritare të re të shfletuesit.
 • Ctrl + L – Fokuson shiritin e adresës në mënyrë që të filloni të shtypni.
 • Ctrl + 0 – Rivendos zmadhimin.
 • Ctrl + Enter – Shton www dhe .com në emrin e faqes në internet të shtypur në shiritin e kërkimit. Për shembull, mund të shkruani Facebook në shiritin e kërkimit dhe të shtypni kombinimin. Do të plotësohet automatikisht në www.facebook.com
 • Ctrl + Kliko majtas (mbi miun) – Hap një lidhje në një skedë të re.
 • Ctrl + Shift + Delete – Hap opsionin Clear Data Browsing.
 • Alt + Home – Ridrejton në faqen kryesore.
 • Alt + Enter – Hap një pyetje të shtypur të kërkimit në shiritin e kërkimit në një skedë të re aktive.
 • F5 – Ringarko faqen.
 • Shift + Klikimi i majtë – Hap një lidhje në një dritare të re.

Për përdoruesit e Mac:

30+ Keyboard Shortcuts That’ll Help You Work Faster

 • Command + Tab – Kalon te aplikacioni i fundit i përdorur midis aplikacioneve tuaja të hapura.
 • Command + Y – Përdor Shikimin e Shpejtë për të parë skedarët e zgjedhur.
 • Command + Kllapa e majtë ([) – Shkon në dosjen e mëparshme.
 • Command + Kllapa e djathtë (]) – Shkon në dosjen tjetër.
 • Control + Command + Q – Kyç ekranin tuaj.
 • Shift + Command + Q – Dil nga llogaria juaj e përdoruesit macOS.
 • Shift + Command + I – Hap Drive iCloud.
 • Shift + Command + N – Krijon një dosje të re.
 • Shift + Command + O – Hap dosjen Documents.
 • Opsioni + Komanda + L – Hap dosjen Shkarkime.
 • Opsioni + Shift + Komanda + Fshij – Zbraz koshin e dialogut pa konfirmim.

Shkurtoret gjatë punës me dokumente:

30+ Keyboard Shortcuts That’ll Help You Work Faster

 • Command + K – Fut një hiperlidhje.
 • Command + T – Trego ose fsheh dritaren Fonts.
 • Komanda + Kllapa e djathtë e majtë ({) – Zbaton rreshtimin në të majtë.
 • Komanda + Kllapa e djathtë ()) – Zbaton rreshtimin e djathtë.
 • Control + Command + D – Tregon ose fsheh përkufizimin e fjalës së zgjedhur.
 • Control + A – Lëviz kursorin në fillim të rreshtit ose paragrafit.
 • Control + E – Lëviz kursorin në fund të një rreshti ose paragrafi.
 • Command + F – Hap fushën e kërkimit.
 • Command + C – Kopjon stilin e formatimit të pjesës së zgjedhur.
 • Command + V – Zbaton stilin e kopjuar në pjesën e zgjedhur.
 • Shift + Komanda + Shiriti vertikal (|) – Rreshtimet e qendrës.
 • Shift + Command + Colon (:) – Hap dritaren Drejtshkrim dhe Gramatikë.
 • Shift + Komanda + “-” – Ul madhësinë e artikullit të zgjedhur.
 • Shift + Command + “+” – Rrit madhësinë e artikullit të zgjedhur.

Sa shpesh punoni në kompjuterin tuaj? Çfarë kombinimesh të tjera të tastierës dini? Le t’i ndajmë ato në seksionin e komenteve

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Kontribo
Raporto