Caritasi Zviceran në bashkëfinancim me Komunën e Dragashit ka mbështetur me grante disa bletar për prodhimtari të mjaltit – Opoja.net