Opoja.net

KDI kërkon funksionalizimin e komiteteve për komunitete në Prizren dhe Dragash

Kosova

Demokratik i Kosovës (KDI), gjatë një konferencë për media sot ka publikuar të gjeturat nga monitorimi i punës së Komiteteve për Komunitete në Komunën e Prizrenit dhe Dragashit.

Naim Cahanaj nga KDI ka theksuar problemin e mos funksionimit të Komiteteve për Komunitete në komunën Prizrenit dhe Dragashit në aspektin e përmbushjes së detyrimeve të tyre ligjore.

“Komiteti për Komunitete në Prizren, që nga konsituimi i tij me datë 15 mars 2018, ka mbajtur vetëm dy takime, derisa Komiteti për Komunitete në Komunën e Dragashit gjatë këtij viti ka pasur aktivitet më të shtuar duke mbajtur 4 mbledhje gjatë kësaj periudhe. Për shkak të dështimit të tyre për të përmbushur detyrimet e tyre ligjore komunitetet pakicë mbeten të privuar në trajtimin e çështjeve dhe interesave të tyre në proceset vendimmarrëse”, ka thënë ai.

Kurse Almedin Fejza nga KDI, ka vazhduar me të gjeturat tjera dhe mos respektim të ligjeve nga komitetet.

“Përveç mos përmbushjes së obligimeve që rrjedhin nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale, Komitetet për Komunitete në dy nga komunat e monitoruara, nuk kanë respektuar edhe ligjet tjera sektoriale duke përfshirë ligjin për barazinë gjinore si dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve zyrtare”, theksoi ai.

Sipas tij, mos respektimi i gjuhëve zyrtare gjatë thirrjeve të mbledhjeve, mungesën adekuate të përkthimit gjatë seancave të mbajtura, mos përfaqësimi i kuotës gjinore, janë vetëm disa nga aspektet negative që kanë përcjellë punën e komiteteve në këtë periudhë.

Komiteti për komunitete në Dragash përkundër vlerësimit të ligjshmërisë nga ana MAPL-së, që përbërja e komitetit është në kundërshtim me ligjin për barazinë gjinore, vazhdon të jetë me këtë përbërje.

Duke specifikuar rendësin e nënkryetarit për Komunitete ai me tutje theksoi se mos zgjedhja e Nënkryetarit për Komunitete në komunën e Prizrenit paraqet një hendek dhe boshllëk në përmbushjen e kritereve ligjore sa i përket përfaqësimit të interesave të komuniteteve pakicë në këtë komunë.

Me qëllim të fuqizimit të komuniteteve dhe përfaqësimit të tyre në institucionet lokale, KDI rekomandon kryetarin e komunës së Prizrenit që të evitojë sa më parë çështjen e mos zgjedhjes së nënkryetarit të komunës për komunitete. Po ashtu, rekomandon Kryesuesit e Kuvendeve të Komunave të Prizrenit dhe Dragashit të ndërmarrë masat adekuate në ngritjen e nivelit të punës së Komiteteve për Komunitete, bazuar në përgjegjësitë dhe obligimet ligjore që rrjedhin në kuadër të funksionalizimit të këtyre mekanizmave.

Njëkohësisht, kërkon nga përfaqësuesit e subjekteve politike të komuniteteve pakicë si dhe kryesuesit të Komiteteve që të ngrisin angazhimin e tyre në këto mekanizma si dhe të rrisin përgjegjshmërinë e tyre në drejtim të përmbushjes së interesave të komuniteteve pakicë në komunat përkatëse.

Mos i humb

Kosova dhe Maqedonia e Veriut nënshkruajnë protokoll për themelimin e Task-Forcës kundër kërcënimeve të sigurisë

Opoja.net

Kurti për The Guardian: BE-ja është krijuar si kundërpërgjigje ndaj fashizmit, po ikë e frikësuar përballë populistëve dhe fashizmit

Opoja.net

Mësimet e Kosovës nga lodhja e BE-së me Ballkanin Perëndimor

Opoja.net

Mbi dy mijë zyrtarë policorë u larguan nga Policia e Kosovës, që nga themelimi i saj

Opoja.net

Në Kosovë ndodhin rreth 80 martesa të miturve në vit

Opoja.net

Forca e Sigurisë e Kosovës zë vendin e dytë në garën ndërkombëtare “Cambrian Patrol 19”

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net