Opoja.net

Sa nxënës e studentë ka në total Kosova

Kosova
Sa nxënës e studentë ka në total Kosova

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar informatat statistikore për nxënës parashkollorë, arsimin fillor dhe të mesëm të ulët, arsimin e mesëm të lartë, arsimin special, si dhe informata statistikore për studentë në arsimin universitar për sektorin publik dhe privat.

Sipas rezultateve të dala nga publikimi “Statistikat e Arsimit 2015/2016”, del se numri i fëmijëve në çerdhe dhe parashkollor ishte 27,508, prej tyre në sektorin publik 26,154 fëmijë ose 95.1%, ndërsa në sektorin privat 1,354 fëmijë ose 4.9%, transmeton Koha.net.

Numri i nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët ishte 263,779, prej tyre në sektorin publik ishin 261,136 ose 99%, ndërsa në sektorin privat 2 643 ose 1%.

Numri i nxënësve në arsimin e mesëm të lartë ishte 87,847, prej tyre në sektorin publik 85,377 ose 97.2%, ndërsa në sektorin privat ishin 2,470 nxënës ose 2.8%.

Sa i përket numrit të përgjithshëm të nxënësve në arsimin special në vitin arsimor 2015/2016 ishte 357 nxënës.

Numri i përgjithshëm i studentëve në arsimin universitar në vitin akademik 2015/2016 ishte 120,429 studentë, prej tyre në universitetet publike 73,111 studentë, ose shprehur në përqindje ishin 60.7%, ndërsa në kolegjet private ishte 47,318 studentë, ose 39.3%.

Hoti paralajmëron se mund të ketë masa edhe më të ashpra në fund të javës

Opoja.net

111 persona të moshuar në Kosovë janë pa përkujdesje familjare

Opoja.net

Sa shtetas të Kosovës jetojnë në Gjermani

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net