Sektori i bujqësisë me pjesëmarrjen më të madhe të vendeve të punës në Kosovë – Opoja.net