Në Dragash po implementojn programin :“Me shkollat për komunitete të sigurta” – Opoja.net