OPFAKKOS, dega në Dragash sjell dy medalje nga mini olimpiada Java Evropiane e Sportit – Opoja.net