Rinovim i “Namazgjahit” objektë i vjetër në Opojë – Opoja.net