Opoja.net

Shitet inventari i shkollës fillore “Ulina” në Kosavë, dalin çmimet fillestare

Autoriteti kontraktues ka shpallur shitjen e inventarit në shkollën fillore ‘’ULINA’’-Kosavë përmes ofertave publike të mbyllura.

Inventari në shkollën fillore ‘’ULINA’’-Kosavë shitet në kushte “siç janë, ku janë” dhe Autoriteti Kontraktues nuk do të ketë përgjegjësi të mëtutjeshme pas shitjes.

65

Cila mendoni së është më e mira për daljen nga krizën energjetike ?

Ofertimi është i hapur për të gjithë personat e interesuar, të cilën nuk janë përfshirë në procesin e vlerësimit te aseteve apo procesin e shitjes.

Personat e interesuar mund të inspektojnë në shkollen fillore’’ULINA’’ në fshatin Kosavë më 25.07.2018 nga ora 10.00-12.00./Opoja Sot/

Nr. Artikull Pershkrimi i  artikullit Sasia në copë Çmimi për copë Vlera e përgjithshme(fillestare) Çmimi i ofruar
1. Banka 48 0.80€ 38.40€  
2. Karrika 70 0.90€ 63.00€  
3. Karrika 75 0.70€ 52.50€  
4. Karrika pa mbeshtetëse 93 0.20€ 18.60€  
5. Profila të bankave 63 0.30€ 18.90€  
6. Shtepiza të kompjuterit 3 1.00€   3.00€

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net