Banorët e Opojës besonin në Besëtytni.  – Opoja.net