TROTUARET – një nevojë e domosdoshme për shumë fshatëra të Opojës! – Opoja.net