Agjencia e Statistikave fillon aktivitetet për regjistrimin e popullsisë – Opoja.net