Agjencia Kosovare e Privatizimit shpall shitjen e dyqanit në Dragash – Opoja.net