Aktivitetet të përbashkëta në mes të Policis dhe SH.A. Sharri me qellim të parandalimit të veprimtarive ilegale – Opoja.net