Opoja.net

ANTROPONIMET DHE PATRONIMET E FSHATRAVE TË OPOJËS

Shkruan: Demir RESHITI

 

Termi antroponimi në fjalorin e gjuhës shqipe shpjegohet si tërësia e emrave të përveçëm të njerëzve në një gjuhë a te një popull. Antropnimia është edhe degë e gjuhësisë, që studion emrat e përveçëm të njerëzve (Antroponimia shqiptare).
Ndërkaq, termi patronim, si ndërkombëtarizëm, etimologjikisht shpjegohet, si kompozitë me prejardhje greke: patronimik/os pater  – babai  + onoma emër (patronimikos edhe mbiemër, nga emri i babait), por si koncept patronimia i takon një disipline shkencore si nëndegë e fushës së antroponimisë, e cila studion emrat e përveçëm të njerëzve e kjo bashkë me toponiminë bëjnë pjesë në kuadër të onomastikës – degë e gjuhësisë, e cila studion tërësinë e emrave të përveçëm.
Me “patronime të shqiptarëve”, kuptojmë emrat e familjeve përkatëse në gjuhën tonë të regjistruara ose të njohura që kanë bartur, bartin dhe do të bartin si trashëgim shqiptarët.
Studiuesi Nuhi Veselaj, thekson se studimi i antroponimisë shqipe me kritere të rrepta shkencore është një ndërmarrje e rëndësishme e cila fillon me evidentimin e tyre nga botimet e derisotme të burimeve dhe dokumentacionit historik, dhe që duhet të vazhdojë me kërkime të mëtejshme në arkiva. Sipas Veselajt, më tej këto materiale duhet të vihen në dispozicion të të gjithëve, për tu vështruar dhe analizuar nga këndvështrime të ndryshme. Kuptohet që do të jenë gjuhëtarët ata që duhet të japin të parët mendimet e tyre për përkatësinë gjuhësore të këtij fondi emrash vetjakë dhe rrugën e formimit të tyre në trajtat që i kemi ne në dokumentacionin historik si edhe sot.
Studimet për emrat vetjakë shkencorë do të shmangin dhe interpretimet jo të drejta shkencore për probleme që lidhen me emrat e shqiptarëve të huazuara nga nomenklatura fetare. Por gjithnjë, kusht themelor për studime reale dhe të besueshme mbetet evidentimi dhe vënia në dispozicion të studiuesve dhe publikut të fondit të këtyre emrave të përdorura në trojet e shqiptarëve dhe emrave në përdorim gjatë shekujve nga diaspora historike.

127

Sa i lexoni lajmët në Portalin Opoja.net ?

Faleminderit për përgjigjen tuaj!

Opoja paraqet një tërësi të posaçme gjeografike në formë rrafshnalte, mes vargmaleve të Sharrit në pjesën Juglindore, Pikëllimës (Koritnikut) në veriperëndim, Gorës në jug dhe fushgropës së Prizrenit në veri.

Kjo trevë përbëhet nga 19 fshatra, që të gjitha etnike shqiptare me emrat: Bellobrad, Blaç, Bresanë, Brezne, Brrut, Buçe, Buzes, Kapre, Kosavë, Kuk, Kuklibeg, Pllajnik, Pllavë, Rrenc, Shajne, Xërxe, Zaplluxhe, Zgatar dhe Zym.

Në këtë shkrim do t’i paraqes emrat e përveçëm (antroponimet) e këtyre fshatrave si dhe mbiemrat e formuar nga emri i babait – kryefamiljarit (patronimet).

S’ka dyshim se tematika që trajtohet në këtë shkrim është mjaft e gjerë dhe më është dashur mjaft mund e sakrificë për t’i grumbulluar dhe sistematizuar të gjitha këto shënime. Njëherësh jam i vetëdijshëm që mund të jetë i përvjedhur edhe ndonjë gabim i rastit, për të cilat edhe kërkoj falje nga lexuesi si dhe janë të mirëseardhura shpjegimet dhe plotësimet eventuale!

Megjithatë duhet theksuar se ky shkrim nuk ka për qëllim të bëjë ndonjë analizë apo studim të antroponomisë dhe patronimisë së fshatrave të Opojës, mirëpo si i tillë është një grumbullim dhe sistematizim i materialit, i cili sadopak do ta ndihmojë hulumtuesin dhe studiuesin e ardhshëm në këtë fushë.

Këtu më poshtë sipas rendit alfabetik do t’i paraqes shënimet për të gjitha fshatrat e Opojës duke filluar nga emri i fshatit, lagjja (mëhalla), fisi, vëllazëria dhe mbiemri familjar.

 

 

Fshati BELLOBRAD

 

ALIU

BAXHAKU

BEQAJ

MUJAJ

QAFLESHI (Bahtijari, Shefiku)

RIFAJ (Rifaj, Rizaj)

SADIKAJ

 

 

Fshati BLAÇ

 

Lagjja (mëhalla) PRIFTE

BOROKAJT (Myrtezani, Tafili, Tahiri)

HALIMAJT (Halimi, Ramadani, Rakipi)

RAMAJT (Ramadani ose Ramtoçillajt, Karamoni)

SALLAJT (Ejupi, Elezi, Latifi, Nuredini, Nyzeri, Neziri)

SYLAJT (Karamani, Mahmuti, Ramadani, Sylejmani)

 

Lagja (mëhalla) e EPËR

 

AXHAJ (Meleqi, Shemsidini, Iljazi)

MAÇEKAJ (Imeri, Nebiu)

KAKARAJ

ÇUPAJ (Uka, Ibishi, Zejnullahu)

ISUFAJ (Halimi, Kamberi, Isufi, Destani)

DEHARAJ (Hyseni, Miftari, Shemsidini)

Vërejtje: Në kuadër të Kakaraje, janë: Maçekajt, Çupajt, Deharajt, Axhajt dhe Isufajt, ndërësa këto dy të fundit (Axhajt dhe Isufajt) janë vëllëzëri- KRASNIQE

 

Lagja (mëhalla) e POSHTME:

GEGICAJ (Zejnullahu, Aliu, Dauti)

KOÇINAJ (Koçinaj, Jusufi, Elezi, Avduti)

SHURDHAJ (Mahmuti, Bahtiari, Faiku, Kamberi, Ejupi, Nuridini)

HALITAJ (Aliu, Tafili, Osmani)

 

 

Fshati BRESANË

 

Lagjja (mëhalla) BEQIRAJ – përbëhet nga dy vëllazëri:

BALAJT (Hasani, Sinani, Musliu, Salihu)

DEDAJT (Emini, Ahmeti, Xheladini, Hajdari, Qemaledini, Ademi)

 

Lagjja ÇOÇAJ (Vehbiu, Hakiu, Rysheni, Jakupi, Hasani, Nebiu)

 

Lagjja GJYZELAJ (Abazi, Emini, Hajrizi, Vehapi, Ramizi)

SHLLAKAJT (Skenderi)

Lagjja (mëhalla) DURAJ – (Reshiti, Salihu, Milaimi, Sallahu, Nijaziu, Nebiu, Sinani, Shasivari)

 

Lagjja (mëhalla) ÇAPËRLAKAJ (Garipi, Ramadani, Mehmeti, Rysheni, Mahmuti, Shyqeriu, Tahiri, Salihu, Saiti, Jonuzi, Vehbiu)

 

Lagjja (Mëhalla) MUHAJ (Tosuni, Mehmeti)

 

Lagjja (Mëhalla) KUPAJ (Merdiu, Mehdiu, Ahmeti, Sylejmani, Alushi, Haliti, Ramadani)

Lagjja (Mëhalla) TUSHAJ (Shaqiri, Shabani, Rexhepi, Jonuzi)

 

Lagjja (Mëhalla) DANAJ (Aliu, Ademi, Shyqeriu, Abdullahu, Selmani, Myrtezani, Qazimi, Abdurrahmani, Mustafa, Salihu, Shabani, Muhameti, Hajrullahu)

Lagjja (Mëhalla) BILAJ (Bajrami, Jahja, Rexhepi, Sinani, Beqiri, Fehimi, Aliu, Rasimi)

 

Lagjja (Mëhalla) BEQAJ (Xhabiri, Kurtishi, Limani, Hamiti, Beqaj)

 

Lagjja (Mëhalla) IMAMAJ – përbëhet nga pesë vëllazëri:

BARDHAJT (Sahiti, Veliu, Mustafa, Kamberi, Sadiku, Hakiu, Mejdiu)

DEMIRAJT (Demiri, Rakipi, Veseli)

FERATAJT (Fejziu, Rasimi, Qazimi)

KAMBERAJT (Kamberi, Xhaferi)

LLUTAJT (Veseli, Sinani, Hyseni, Hajredini)

 

Lagjja (Mëhalla) XHELAJ (Maliqi, Refiku)

 

Lagjja (Mëhalla) ÇINAJ (Lutfiu, Mehmeti, Hamza, Aliu, Sinani, Shasivari, Fejzullahu)

 

Lagjja (Mëhalla) GJINI (ÇINAJ) – përbëhet nga tre vëllazëri:

HIMAJT (Ibrahimi)

KASAJT (Muhameti, Hazeri)

SALLAJT (Shefiku, Ibrahimi, Hatullahu, Nesimi)

 

Lagja (mëhalla) BABËHASANAJ:

DAUTI (Jakupi, Dauti)

LLUTFIAJ (Llutfiu, Mustafa)

KASAMAGAJ (Kasami)

RESHITAJ (Ramadani, Myrtezani, Reshiti, Ademi, Nasipi, Hanefiu)

MINAJ (Qamili)

SHABAJ (Tefiku)

GJELAJ (Maliqi, Refiku)

SHASIVARI (Fejzullahu, Shasivari)

 

Lagjja (Mëhalla) SHABAJ (Tefiku, Asllani, Arifi, Bahadini)

 

Lagjja (Mëhalla) KASAMAGAJ (Kasami)

 

Lagjja (Mëhalla) LLUTAJ (Lutfiu)

 

Lagjja (Mëhalla) RESHITAJ (Reshiti, Miftari, Ramadani, Myrtezani)

 

Lagjja (Mëhalla) DASHAJ (Ademi, Ramadani, Latifi, Asllani, Osmani)

 

Lagjja (Mëhalla) SHEHAJ (Ramadani)

 

 

Fshati BREZNE

 

Lagjja (Mëhalla) E EPËRME – përbëhet nga katër nënmëhallë:

KOÇEJT (Gashi, Hasani)

PARKAÇTË – TAGALLARËT dhe UKALLARËT (Fazliu, Hyseni, Krasniqi, Shala)

PIROVIÇTË – HOXHALLARËT dhe DAUTLLARËT (Bajraktari, Krasniqi, Pirkuqi)

ZYLFILLARËT (Krasniqi, Kryeziu)

 

Lagjja (Mëhalla) E MIDISME përbëhet nga katër vëllazëri:

HALILAJT; KORITAJT; LECAJT; MARUKËT, që mbajnë mbiemrat Gashi, Krasniqi, Lecaj, Thaçi.

 

Lagjja (Mëhalla) E POSHTME – përbëhet nga dy vëllazëri:

KRYEZINJTË (Kryeziu – dikur GUZHDA)

SHALAJT (Dishallari, Krasniqi, Shala)

 

 

Fshati BRRUT

 

BRRUTI I MADH

 

GUZHDAJT (Alushani, Avdiu, Ramadani, Salihu)

HAJDET (Bahtijari, Bajrami, Misini, Sylejmani)

HOXHAJT (Nebiu, Ramadani, Selimi, Shaniu, Skenderi)

KASTRAKE (Dana, Sejfiu, Tahiri, Avdiu)

SUTE – jt (Halimi)

YSYLËT (Avdiu, Halili, Hasani, Kurtishi, Mehmeti, Sylejmani, Aliu)

Mëhalla e T’ALISË RRAHMANIT-XHELËS (Aliu, Selmani)

 

BRRUTI I VOGËL

 

DOMNE (Beshiri, Elezi, Llutfiu, Sahiti, Selmani)

PILARJE (PIRALIJE – nga Pira dhe Alia) (Bilalli, Elmazi, Jakupi, Jashari, Kurtishi, Maksuti)

 

 

Fshati BUÇE

 

BERISHA – (Skorajt, Qyqyrët, Halitallarët, Misinallarët, Xhemallarët)

GAKA – (Familje e vetme e ardhur nga fshati (Pllavë)

KRASNIQI (Mariqtë)

SHABANI – (Familje e Berishajve te Halitallarët, që e ndërroi më vonë mbiemrin)

 

 

Fshati BUZES

 

Fshati përbëhet nga shtatë vëllazëri:

ASLLANAJT (Asllani)

HALIMAJT (Halimi)

HASANAJT (Hasani)

JUSUFAJT (Jusufi)

REXHAJT (Rexhepi)

SADIKAJT (Sadiku)

ZYBAJT (Zyberi)

 

 

Fshati KAPRE

 

FLUGAJ (Flugaj)

KRYEZIU (Gralina, Kryeziu, Selimi, Tahiraj)

 

Fshati KOSAVË

 

Lagjja (Mëhalla) BESENI (Beqiraj, Guraj, Shabani, TRUPAJ – Trupaj)

 

Lagjja (Mëhalla) KALANDERI (Kalanderi, Kuteli)

 

Lagjja (Mëhalla) KOLLONI (Kolloni, Sofiu, Spahiu, Tytyri)

 

Lagjja (Mëhalla) MEJZNI (Mejzni, Tertini)

 

 

Fshati KUK

(8 lagje – mëhallë)

 

Lagjja (Mëhalla) DURAKAJT (Avdyli, Hajredini, Haliti, Hasani, Iljazi, Rasimi, Selmani, Sylejmani)

 

Lagjja (Mëhalla) HOXHAJT (Avdullahu, Avdyli, Fetahu, Jasahri, Ramadani, Shefqeti)

 

Lagjja (Mëhalla) KELAJT (Haliti, Hasipi, Jonuzi, Osmani, Skenderi)

 

Lagjja (Mëhalla) MEDAJT (Abazi, Arifi, Nafezi, Neziri)

 

Lagjja (Mëhalla) PASHTRAJT (Emini, Halimi, Maliqi, Miftari, Osmoni)

 

Lagjja (Mëhalla) TAFAJT (Ahmeti, Osmani, Rrahmani, Shabani)

 

Lagjja (Mëhalla) UGLACAJT (Ajdini, Murati, Sadiku, Sinoni)

 

Lagjja (Mëhalla) VELAJT (Halimi, Jonuzi, Mehemeti, Selmani)

 

 

Fshati KUKLIBEG

 

HAMITAXHAJT (Behluli, Mestani)

HASANAXHAJ (Abdullahu, Maliqi, Shefkiu)

HIMAJT (Avdullahu, Jakupi, Qerimi, Zyberi)

ISLAMAXHAJT (Halimi)

LAZAJ (Azemi, Fejza, Fejziu, Muharremi, Nazyfi, Nuridini, Ramadani, Rysheni)

MYRTAJT (Fejzullahu, Myrtezani, Nuhiu, Zejnullahu)

NASHAJT (Ajeti, Arifi, Avdurrahmani, Eqeremi, Mexhiti, rexhepi)

SHERIFAJT (Agushi, Hajrizi, Neshati, Tafili, Ymeti)

VESAJT (Gafurri, Hamdiu, Idrizi, Izeti, Riza)

 

 

Fshati PLLAJNIK

 

Lagjja (Mëhalla) BERISHA

 

Lagjja (Mëhalla) ÇENGAJ

 

Lagjja (Mëhalla) ÇUSAJ

 

Lagjja (Mëhalla) DOMUZETI

 

 

Fshati PLLAVË

 

Lagjja (Mëhalla) BOJAXHINJËT (Bojaxhiu, Lepraj, Misini)

 

Lagjja (Mëhalla) PIRAJT (Piraj, Tahiraj, Lekaj)

 

Lagjja (Mëhalla) TËRSHNJAKËT (Tërshnjaku, Trinjaku)

 

Lagjja (Mëhalla) HULAJ (Hulaj, Huçaj, Mustafa)

 

Lagjja (Mëhalla) CENAJT (Cenaj, Xhemaj)

 

Lagjja (Mëhalla) XHABALAJT (Xhabali, Çobani)

 

 

Fshati RRENC

 

Lagjja (Mëhalla) GËRDELLAJ

 

Lagjja (Mëhalla) KAJBE

 

Lagjja (Mëhalla) SKERAJ

 

 

Fshati SHAJNE

 

Lagjja (Mëhalla) CAKAJT (Bajrami, Beshiri, Halili, Ibrahimi, Mustafa)

 

Lagjja (Mëhalla) IDIÇAJT (Ahmeti, Osmani)

 

Lagjja (Mëhalla) KARASALIHAJT (Dauti, Mazllomi, Ramadani, Sejrani, Shabani)

 

Lagjja (Mëhalla) KOZAJT (Misini, Mustafa)

 

Lagjja (Mëhalla) ÇOLLAJT (Hasani, Rexhepi, Vehapi)

 

Lagjja (Mëhalla) TOPALLOLLAJT (Ahmeti, Topalli)

 

Lagjja (Mëhalla) TRIKAJT (Rashiti, Sadiku, Zeneli, Zymberi)

 

 

Fshati XËRXE

 

Lagjja (Mëhalla) HYSAJ (Bislimi, Haliti, Saiti, Zyberi)

 

Lagjja (Mëhalla) YMERAJT (Ahmeti, Bahtijari, Beqiri, Dauti, Jashari, Rrahmani)

 

 

Fshati ZAPLLUXHE

 

Lagjja (Mëhalla) TUMÇINE (Myrtezani, Halili, Shemsedini, Rrystemi,Sylejmani, Mehmeti, Hyseni, Ibrahimi)

Lagjja (Mëhalla) TE XHAMIA

ÇADELET (Avdiu, Hajdari, Sallahu, Ymeri)

ÇAMERËT (Emini, Fetahu, Hyseni, Kamberi, Tahiri, Zeneli)

GROPAST (Halili, Ramadani, Vehbiu, Veliu)

KARAXHYZAJ* (Bahtijari Beqiri, Halimi, Mehmeti, Musliu, Osmani, Selimi, Skdenderi, Zyberi)
* kjo vëllezëri e mori llagapin (mbiemrin Karaxhyzi – tur = Syri i zi) me qëllim të shpërnguljes më të lehtë për në Turqi, kuptohet nga presioni, përndryshe sipas përsonit nga i kam marrë të dhënat thirreshin KRASNIQI.

SHAHAJT (Sinani)

 

Lagjja (Mëhalla) RRENAK

HASALLARËT (Rrenaku, Sylejmani, Zeneli)

MAHALLARËT (Ahmeti, Avdiu, Haliti, Mehmeti, Mustafa, Myrtezani, Nuhiu, Tahiri)

MAZLLOMLLARËT (Dauti, Fetahu, Hamzaj, Veliu)

 

 

Fshati ZGATAR

 

ZGATARI I MADH

BEJNEKU (BENEKAST) (Misini, Muharremi, Veseli)

HOXHALLARËT (Beshiri, Ibrahimi, Iljazi, Krasniqi, Mustafa, Salihu)

VELIAJT (Halimi, Jusufi, Murati, Neziri, Ramadani, Shaqiri, Jonuzi)

 

ZGATARI I VOGËL

 

BRISHAJT (Asllani, Avdiu)

KASAJT (Ajdini, Emini, Veliu)

LLOLLAJT (Asllani, Bajrami, Ferati, Sallahu, Sinani, Xhaferi, Ymeri)

 

Fshati ZYM

AJUPAJT (Ajupi, Ajubi, Ejupi)

ÇOLLOPEKAJT (Çanopeku, Çollopeku)

DEDAQAJT (Dedaqi, Dedari)

KRRABAJT (Krrabaj)

SELAJT (Ajdini, Selje, Senje, Xhemaj)

 

© Demir Reshiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Abonohu
Raporto