Anulohet Testi i Arritshmërisë i mbajtur në Dragash – Opoja.net