Artan Mehmeti boton librin “Vlerësimi i pellgut ujëmbledhës i Pllavës dhe modelimi i përmbytjeve” – Opoja.net