Auditori gjen parregullsi në pasqyrat financiare të administratës – Opoja.net