Opoja.net

Auditori gjen parregullsi në pasqyrat financiare të administratës

Dragash, 19 korrik 2016– Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka gjetur mangësi të shumta në pasqyrat financiare të Komunës së Dragashit për 2015. Në raportin e Auditorit…

Auditori ka theksuar se procesi i përgatitjes së pasqyrave vjetore financiare menaxhohet në mënyrë jo të duhur, me dobësi në përgatitjen dhe prezantimin e tyre, shkruan sot “Koha Ditore”. Edhe procesi i vetëvlerësimit, sipas auditorëve nuk është kryer nga komuna.

Auditorët kanë gjetur se në kontratën “Furnizim me karburant për nevoja të komunës” nuk ka kontroll nga administrata nëse çmimet janë të bazuara nga çmimet e bursës ashtu siç parashihet në kontratë, derisa në kontratën “Zgjerimi i rrugës, furnizimin me zhavorr, ngjeshja e trupit të rrugës, hapja e kanaleve anësore” në vlerë prej 17 mijë eurosh mungon plani i menaxhimit të kontratës. E te kontrata “Furnizimi me pajisje të teknologjisë informative” në vlerë prej 9 mijë e 820 eurosh nuk ka dëshmi që komuna ka dërguar kërkesë më shkrim për kuotimin e çmimeve te së paku tre operator ekonomik ashtu siç kërkohet nga ligji për prokurim publik.

Menaxhmenti i Komunës së Dragashit është pajtuar me disa nga gjetjet. Por për një pjesë të tyre ka dhënë edhe komentet e veta… (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”)

585

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net