Opoja.net

Bashkëpunim ndërkufitar ndermjet Dragashit dhe Vrapçishtit nga Maqedonia Veriore

Sot në Prishtinë u mbajt takimi i parë konsultativ në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar në mes të kryetarit të komunës së Dragashit z. Shaban Shabani dhe kryetarit të komunës së Vrapçishtit z. Isen Shabani.

Qellimi i takimit ishte fillimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe diskutimi në mes bashkëpunëtorve profesional në nivel komunash dhe ekspertëve te jashtëm në planifikimin e projekteve për aplikim në Programin IPA CBC Kosovë – Maqedonia Veriore 2019-2020.

66

Cila mendoni së është më e mira për daljen nga krizën energjetike ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net