Blegtorët e Dragashit pajisen me teknologji të re – Opoja.net