Dëgjohet një dëshmitar në rastin ku paditësi po kërkon nga Drejtoria e Arsimit në Dragash anulim të njoftimit dhe transferim të vendit të punës – Opoja.net