Diskriminimi i femijeve me “Sindromen Down” ne komunën e Dragashit – Opoja.net