Opoja.net

DKA në Dragash pas intervistës me gojë shpall rezultatet për mësues klasor me kohë të caktuar në SH.F.M.U “Sezai Surroi”-Zym

Sipas njoftimit të datës 26.10.2020, DKA në Dragash shapll vendimin e konkursit nr.13/597.

Në përputhje me dispozitat e UA(MPMS), nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik të Nenit 12 Komisinoi i Përzgjedhjes ka nxjerr Vendimin për përzgjedhjen e të aplikuarve të cilët kanë më shumë pikë sipas konkursit nr.13/597 të datës 18.09.2020.

Sipas këtij vendimi kandidatja Amine Misini ka fituar 177 pikë dhe është përzgjedhur Mësuese klasore me kohë të caktuar në Sh.F.M.U”Sezai Surroi”-Zym. Opoja.net

710

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net