Opoja.net

Dragash

Opoja.net

©Opoja.net

Pasqyra e fshatit

Emri i fshatit: Bresanë
Siperfaqja: 14 km2
Banorë: 5000
Vendndodhja: Në pjesën jugore të Kosovës
Objekte zyrtare: Zyrja e vendit
Objekte fetare: 2 xhami
Objekte shkollore: 2 shkolla
Objekte shendetsore: Ambulant familjare
Objekte shendetsore: Ambulant familjare
Objekte tjera: Shtëpia e kulturës, posta etj.

Harta

Foto nga fshati

Orari i Autobusave

Kompania Nisja nga fshati Linia
Tosa 06:35 Prishtin

https://kk.rks-gov.net/dragash/getattachment/Home/Raporti_SHQIP_Web.pdf.aspx

84
SONDAZH / Zgjedhjet Lokale
A mendoni se ka keqpërdorime gjatë zgjedhjeve në Dragash ?

 

faqe 63 , po ti por kret fshatrat i lypish prej komunes ok 😉

[mp_carousel_1 carousel_images=”39765,39763,39761,39759,39718,39721,39729,39772″ carousel_title=”Dragashi”]
[mp_block_8 section_title=”Lajmet për fshatin Bresanë” category_id=”3″ category_display=”sub” post_limit=”6″ post_paging=”header_paging”]

Aktivitet prioritare që duhet përmbushur për të arritur vizionin:

1. Krijimi i vendeve të punës;
2. Promovimi i aktiviteteve praktike për mbrojtjen e mjedisit;
3. Rehabilitimi i rrjetit të vjetëruar të ujësjellësit;
4. Ndërtimi i gropave skeptike;
5. Zgjerimi i rrugëve bujqësore nëpër bjeshkë dhe hapja e shtigjeve për ecje;
6. Ndriqimi i rrugëve të fshatit ;
7. Rregullimi i rrethojës së shkollës së fshatit dhe gjelbrimi i kopshtit;
8. Përcaktimi i lokacionit dhe rregullimi i tregut të gjelbërt dhe tregut të kafshëve ;
9. Rregullimi i një hapsire të caktuar parkingu;
10. Ruajtja e pyllit afër fshatit dhe pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura me fidane të reja ;
11. Rregullimi i miniparqeve në “brehisht” mundësi për pushim, rekreacion dhe turizëm ;
12. Rrënimi i të ashtuquajtërës Ura e Madhe, dhe ngritja e një ure që përmbush nevojat e komunikacionit të kohës me standarde moderne;
13. Shënjëzimi me shenja të komunikacionit në fshat sidomos afër objektit shkollor dhe ndalim parkingut të pa lejushëm ;
14. Pastrimi dhe rregullimi i shtratit të lumit ;
15. Ndalesa e deponive të palejueshme mbi dy lumenjët e fshatit ;
16. Ndërtimi i një Dige në Lumin mbi fshat me emrin Reka e shehit të madhë në vëndin e quajtur Rrasa e Shqipes.
17. Kubëzimi i stazave dhe rrugës së shkollës që të shpie në objektin e shkollës ku përafërsisht nevojiten 600 m2 kubëza.

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Kontribo
Raporto