Opoja.net

Dragashi humbi dy njerëz të respektuar në masë, Agim Beshiri (Brrut) dhe Mynafir Beshiri (Shajne)

Covid-19 • Dje dhe sot, Dragashi humbi dy njerëz të respektuar në masë, Agim Beshiri (Brrut) dhe Mynafir Beshiri (Shajne)…
Mallkuar qofsh Covid-19…

#Covid19
#Kujdesu

Copyright © Radio SHARRI – Dragash
www.radio-sharri.info

Covid-19 • Dje dhe sot, Dragashi humbi dy njerëz të respektuar në masë, Agim Beshiri (Brrut) dhe Mynafir Beshiri (Shajne)…
Mallkuar qofsh Covid-19…

#Covid19
#Kujdesu

Copyright © Radio SHARRI – Dragash
www.radio-sharri.info

710

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net