Opoja.net

Dragashi humbi dy njerëz të respektuar në masë, Agim Beshiri (Brrut) dhe Mynafir Beshiri (Shajne)

Covid-19 • Dje dhe sot, Dragashi humbi dy njerëz të respektuar në masë, Agim Beshiri (Brrut) dhe Mynafir Beshiri (Shajne)…
Mallkuar qofsh Covid-19…

#Covid19
#Kujdesu

7

Cila mendoni së është më e mira për daljen nga krizën energjetike ?

Copyright © Radio SHARRI – Dragash
www.radio-sharri.info

Covid-19 • Dje dhe sot, Dragashi humbi dy njerëz të respektuar në masë, Agim Beshiri (Brrut) dhe Mynafir Beshiri (Shajne)…
Mallkuar qofsh Covid-19…

#Covid19
#Kujdesu

Copyright © Radio SHARRI – Dragash
www.radio-sharri.info

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net