Dragashi me buxhet vetëm për paga dhe shpenzime komunale – Opoja.net