Dragashi shfuqizon vendimin për vende të hapura të gjuetisë

Opoja.net Opoja.net Opoja

KK i Dragashit, me shumicë votash të këshilltarëve të pozitës, ka shfuqizuar vendimin për themelimin e vendgjahishtave të hapura. Shfuqizimit i ka paraprirë kërkesa e MAPL-së, drejtuar kryesuesit të KK-së, Shaban Shabani, dhe kryetarit të Komunës, Salim Jenuzi, për rishqyrtim të këtij vendimi. Derisa kryesuesi i KK-së, Shabani, ka kërkuar shfuqizimin, duke e arsyetuar se kjo është kërkesë e MAPL-së, këshilltarët e opozitës kanë theksuar se kjo është lojë me KK-në.

Bahtijar Berisha, kryetar i GP të LDK-së, ka theksuar se me rastin e miratimit të këtij vendimi, një seancë më parë, ju kemi thënë që të mos votoni diç që është në kundërshtim me ligjin. Kjo çfarë po debatojmë sot është shpenzim kotë i energjive. Pajtohemi që ky vendim të shfuqizohet, ka thënë Berisha.
Edhe Deir Jalmazi, këshilltar i Iniciativës Qytetare Gorane-GIG, ka kritikuar miratimin e këtij vendimi dhe kërkesën për shfuqizimin. “Është qesharake kjo që po ngjet me ne. Ligji është ligj dhe duhet të respektohet nga të gjithë, e jo të veprohet si të na teket”, ka thënë Jelmaz.

KK i Dragashit, më 29.04.2014, me shumicë votash të këshilltarëve të pozitës, pati marrë vendimin për themelimin e vendgjahishteve të hapura komunale. Në këtë vendim, midis tjerash, theksohet: “Në bazë të dispozitave të nenit 19 të paragrafit 19.2 të Ligjit 02/L-53 për gjueti, të nenit 8, paragrafi 8.1, të UA, MA-nr.10/2007 për kriteret e caktimit të zonave dhe procedurave për themelimin e vendgjuetive, nenit 12, parahrafi 12.2 pika d, të LVL-së, nr. 03/L-040, dhe nenit 32, paragrafi 32.2, të Statusit të Komunës së Dragashit, 01. Nr. 06-103/1, më 11.09.2008, Kuvendi i Dragashit, miraton vendimin për themelimin e vendgjahishteve të hapura”, theksohej në vendim.

Këtë vendim e pati kundërshtuar shoqata e gjahtarëve e Dragashit “Dhia e egër”, me arsyetimin se nuk është i bazuar në ligjet në fuqi. “Kundërshtohet themelimi i vendgjahishteve të hapura komunale, ngase nuk i ka plotësuar as kushtet minimale, të cilat kërkohen sipas ligjit dhe akteve nënligjore. Vendimi nuk bazohet në asnjë kriter profesional, siç kërkohet në UA 10.2007, në veçanti nuk bazohet në aktin e veçantë të themelimit të zonave të gjuetisë, hartën e gjuetisë e përshkrime të tjera”, theksohet, në ankesën e kësaj shoqate, shkruan Koha Ditore.

Bazuar në këtë ankesë, MAPL-ja me 26.05.2014, në shkresën drejtuar kryetarit të Komunës, Jenuzi, dhe kryesisht të KK-së, Shabani, kërkon rishqyrtim të vendbanimit.

“MAPL-ja, duke u bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë të përcaktuara në LVL dhe në Rregulloren nr. 02/2011, për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe ministrive, pas shqyrtimit të ligjshmërisë së vendimit me nr. 06-6541/2, datë 29.04.2013, të KK i Dragashit, me miratimin e vendimit, nr. 06-6541/2, ka vepruar në kundërshtim me nenin 19.2 të ligjit nr. L-53 për gjuetinë dhe në kundërshtim me Udhëzimin administrativ nr. 10/2007, për kriteret e caktimit të zonave për themelimin e vendgjuetive”, theksohet në shkresë.

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-