Drejtoria e Arsimit dhe MASHT vazhdojnë ngritjen e kapaciteteve për Kordinatorët e Cilësisë – Opoja.net