Këngetari Opojan, Melos Tershnjaku arrinë suksese në Zvicërr – Opoja.net