Kërkohet mbyllja e deponisë së mbeturinave në rrugën Zhur-Dragash – Opoja.net