Kubëzimi i rrugëve në Dragash, Shajne dhe Pllajnik – Opoja.net