Lëmshi në Tenderin e Ujësjellësit në Dragash – Opoja.net