Opoja.net

Lista e mësuesve në Opojë e Gore me 1947, dhe pagat e tyre

Prof. Dr. Nuridin Ahmeti, hulumtues shkencor në Institutin Albanologjik të Prishtinës ka publikuar listën e mësuesve në trevat e Opojës dhe Gorës me 1947.

Këtu janë të shënuara edhe pagat tyre.

218

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

1.Safet Hoxha;
2.Lukic Momir;
3.Vukovic Leposava;
4. Zugic Nevenka;
5.Miladinovic Dragutin;
6.Tomic Stojan;
7.Ajdar Suceci;
8. Dolasevic Milorad;
9. Salih Mujazi Sinan;
10. Avdija Asimi;
11. Maksut Mislimi;
13. Adnan Zejneli;
14. Avdija S. Avdija;
15. Saban R. Sabani;
16. Ramadan Raxhepi;
17. Sefidin Xhavidi;
18. Velija Faik;
19. Avdurrahman Meleci;
20. Zejnel Shaban Elezi;
21.Arife Suceci;
22. Tahir Mehmed Rexhepi;
23. Ismail Mehmedi;
24. Ismail Avdula;
25. Idriz Bajrami;
26. Daxhian Ahmed Oruxhi;
27. Alija Seria;
28. Zulfikar Zeneli;
29. Jakup Ismajli.

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net