Lista e veteranëve në Komunën e Dragashit

Opoja.net Opoja.net Lajme Opoja

Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjesëtarit dhe të internuarit të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka publikuar listat paraprake për të gjithë Kosovën.

Contents
Ruzhdi D Berisha 002943 DragashHajrim O. Qengaj 039702 Pllajnik (Komanda)Shefkat H Halimi 056462 Kukë  (Komanda)Fetah S Sylejmani 002496 Dragash (Dëshmor)Fisnik A Ibrahimi 002797 Dragash  (Dëshmor)Ilmi I Bahtijari 002827 Blaq  (Dëshmor)Ismet Sh Mejzini 006181 Dragash (Invalid)Mirsat S Ahmeti 002983 Zaplluxhe  (Invalid)Myzafer Ranadani 006928 Dragash  (Invalid)Mumin D Ahmeti 001782 Dragash  (Invalid)Nesim H Nesimi 002958 Dragash (Invalid)Qamil R Koloni 002871 Dragash (Invalid)Selman H Selmani 001790 Dragash  (Invalid)Vedat M Reshiti 002859 Dragash  (Invalid)Zahadin M Krasniqi 001779 Brezne (Invalid)Besa I Seci 052437 Dragash  (Pjesëtare)Zyber N Kryeziu 001842 DragashDashmir Y Gashi Dragash (i refuzuar)Hazer M Dana 001764 Dragash (i refuzuar)Sead K Nuha 001937 Dragash (i refuzuar)Adem S Milaimi 001769 Dragash (Veteran)Afrim D Sinani 001748 Dragash (Veteran)Afrim R Maliqi 001816 Kuk  (Veteran)Arben F Sinani 001820 Dragash (Veteran)Arsim V Baxhaku 001551 Dragash  (Veteran)Astrit Y Baxhaku 001613 Bellobrad  (Veteran)Bedri H Hyseni 001887 Dragash  (Veteran)Bedri R Hatulahi 0018881 Dragash  (Veteran)Behar F Salihu 001805 Brodosan (Veteran)Behar Sh Spahiu 001924 Dragash (Veteran)Bekim H Qusaj 001556 Dragash (Veteran)Besim H Selmani 001831 Dragash (Veteran)Besnik M Huqaj 001563 Dragash  (Veteran)Besnik Sh Beqiri 001701 Xerxe  (Veteran)Defrim M Beqiri 001733 Xerxe  (Veteran)Destan K Beqiri 001829 Dragash  (Veteran)Edin R Krasniqi 001609 Dragash  (Veteran)Elvir H Krasniqi 001610 Dragash  (Veteran)Emin E Rakipi 001728 Brodosane  (Veteran)Fadil Sh Mustafa 001835 Dragash  (Veteran)Faik R Faiku 001677 Dragash  (Veteran)Fitim G Beqiri 001726 Xerxe  (Veteran)Fexhri Q Muhameti 001832 Dragash  (Veteran)Gjelal R Berisha 001747 Dragash  (Veteran)Hajriz N Berisha 045910 Dragash  (Veteran)Hajriz Z Kolloni 001559 Dragash  (Veteran)Halit K Qafleshin 001510 Bellobrad  (Veteran)Harbin S Berisha 001752 Dragash  (Veteran)Irfan S Jakupi 001778 Dragash  (Veteran)Muhamet M Murtezani 001640 Sharr  (Veteran)Muharrem H Rramani 001761 Dragash  (Veteran)Muharem B Rakipi 001863 Blaq  (Veteran)Muslim D Ahmet 001871 Zaplluxhe  (Veteran)Nail Sh Fejziu 001814 Dragash  (Veteran)Nait H Qengaj 006775 Dragash  (Veteran)Naser M Meleqi 001906 Blaq  (Veteran)Nazim M Batjari 001823 Dragash  (Veteran)Nebi Sh Beqiri 001639 Dragash  (Veteran)Nevahi E Baxhaku 001665 Dragash  (Veteran)Nevahi Y Ahmeti 001865 Dragash  (Veteran)Nezir B Bojagjiu 0015118 Dragash  (Veteran)Norton B Ahmeti 001824 Zaplluxhe  (Veteran)Nuredin A Ahmeti 001926 Xerxe  (Veteran)Perparim M Qaflshi 001811 Dragash  (Veteran)Qamil H Ulaj 006032 Plave (i refuzuar)Qerim P Salihu 001794 Dragash  (Veteran)Raif H Berisha 036648 Dragash  (Veteran)Regjep S Qafleshi 001847 Dragash  (Veteran)Rexhep A Rexhepi 037991 Dragash  (Veteran)Reshit S Kolloni 001558 Shqiptar  (Veteran)Ridvan H Kolloni 001549 Dragash  (Veteran)Safet Sh Osmani 001657 Dragash  (Veteran)Salim Z Ahmeti 001543 Kuk Dragash  (Veteran)Sead N Mahmuti 001655 Blaq  (Veteran)Seladin M Baxhaku 001620 Dragash  (Veteran)Selim Xh Selimi 001693 Dragash  (Veteran)Shemsedin M Fetehi 001696 Dragash  (Veteran)Sinan E Mujaj 001581 Dragash  (Veteran)Sylejman Xh Saiti 001630 Xerxe  (Veteran)Tahir R Bojagjiu 001545 Plavë  (Veteran)Tasim F Krasniqi 002875 Dragash  (Veteran)Vedat Z Bojagjiu 001649 Dragash  (Veteran)Vehbi A Nazifi 001583 Dragash (Veteran)Vendim M Qafleshi 001757 Bellobrod (Veteran)Visar M Qafleshi 001524 Dragash  (Veteran)Visar S Shaniu 001933 Dragash  (Veteran)Vllaznim A Qengaj 001777 Dragash  (Veteran)Ymir H Nebiu 001751 Dragash  (Veteran)Ymrydin Xh Bojaxhiu 001648 Dragash  (Veteran)Sead K Nuha 001937 Dragash (i refuzuar)Bashkim S Tertini KosavëSamet E Ramadani DragashFejsal R Muhameti 001753 BresanëBajram R Krrabaj 001529 Zym – DragashBashkim S Tertini 001635 DragashMirvet R Hasani 001786 BrezneNderim M Ramadani 001587 Brrut – DragashNegjat L Rysheni 001875 BrodosanëNehar R Krrabaj 001520 Zym – DragashQazim X h Sinani 001691 Zagtar -SharrSabri R Bajrami 001586 Brrut – DragashSadetin H Halimi 001663 ZagtarSakip H Gashi 001846 BrezneZenun M Ajubi 001759 Dragash -ZymVetim A Hajradini 011174 Dragash (Refuzuar)Jeton D. Krasniqi 001760 dragashQamil A. Krasniqi 001644 DragashQerkin F. Krasniqi 001501 SharrUrim O. Krasniqi 011244 DragashDefrim Sh. Rifaj 001914 Bellobrad

Portali Opoja.net sjell këto lista për Komunën e Dragashit, Zona Operative e Dukagjini, Brigada 138. “Agim Ramadani” si dhe Brigadat tjera.  Ja shikoni listen më poshtë.

Nr.  EMRI ATËSIA MBIEMRI   (NR.APLIKACIONIT)  VENDLINDJA

 1. Ruzhdi D Berisha 002943 Dragash
 2. Hajrim O. Qengaj 039702 Pllajnik (Komanda)
 3. Shefkat H Halimi 056462 Kukë  (Komanda)
 4. Fetah S Sylejmani 002496 Dragash (Dëshmor)
 5. Fisnik A Ibrahimi 002797 Dragash  (Dëshmor)
 6. Ilmi I Bahtijari 002827 Blaq  (Dëshmor)
 7. Ismet Sh Mejzini 006181 Dragash (Invalid)
 8. Mirsat S Ahmeti 002983 Zaplluxhe  (Invalid)
 9. Myzafer Ranadani 006928 Dragash  (Invalid)
 10. Mumin D Ahmeti 001782 Dragash  (Invalid)
 11. Nesim H Nesimi 002958 Dragash (Invalid)
 12. Qamil R Koloni 002871 Dragash (Invalid)
 13. Selman H Selmani 001790 Dragash  (Invalid)
 14. Vedat M Reshiti 002859 Dragash  (Invalid)
 15. Zahadin M Krasniqi 001779 Brezne (Invalid)
 16. Besa I Seci 052437 Dragash  (Pjesëtare)
 17. Zyber N Kryeziu 001842 Dragash
 18. Dashmir Y Gashi Dragash (i refuzuar)
 19. Hazer M Dana 001764 Dragash (i refuzuar)
 20. Sead K Nuha 001937 Dragash (i refuzuar)
 21. Adem S Milaimi 001769 Dragash (Veteran)
 22. Afrim D Sinani 001748 Dragash (Veteran)
 23. Afrim R Maliqi 001816 Kuk  (Veteran)
 24. Arben F Sinani 001820 Dragash (Veteran)
 25. Arsim V Baxhaku 001551 Dragash  (Veteran)
 26. Astrit Y Baxhaku 001613 Bellobrad  (Veteran)
 27. Bedri H Hyseni 001887 Dragash  (Veteran)
 28. Bedri R Hatulahi 0018881 Dragash  (Veteran)
 29. Behar F Salihu 001805 Brodosan (Veteran)
 30. Behar Sh Spahiu 001924 Dragash (Veteran)
 31. Bekim H Qusaj 001556 Dragash (Veteran)
 32. Besim H Selmani 001831 Dragash (Veteran)
 33. Besnik M Huqaj 001563 Dragash  (Veteran)
 34. Besnik Sh Beqiri 001701 Xerxe  (Veteran)
 35. Defrim M Beqiri 001733 Xerxe  (Veteran)
 36. Destan K Beqiri 001829 Dragash  (Veteran)
 37. Edin R Krasniqi 001609 Dragash  (Veteran)
 38. Elvir H Krasniqi 001610 Dragash  (Veteran)
 39. Emin E Rakipi 001728 Brodosane  (Veteran)
 40. Fadil Sh Mustafa 001835 Dragash  (Veteran)
 41. Faik R Faiku 001677 Dragash  (Veteran)
 42. Fitim G Beqiri 001726 Xerxe  (Veteran)
 43. Fexhri Q Muhameti 001832 Dragash  (Veteran)
 44. Gjelal R Berisha 001747 Dragash  (Veteran)
 45. Hajriz N Berisha 045910 Dragash  (Veteran)
 46. Hajriz Z Kolloni 001559 Dragash  (Veteran)
 47. Halit K Qafleshin 001510 Bellobrad  (Veteran)
 48. Harbin S Berisha 001752 Dragash  (Veteran)
 49. Irfan S Jakupi 001778 Dragash  (Veteran)
 50. Muhamet M Murtezani 001640 Sharr  (Veteran)
 51. Muharrem H Rramani 001761 Dragash  (Veteran)
 52. Muharem B Rakipi 001863 Blaq  (Veteran)
 53. Muslim D Ahmet 001871 Zaplluxhe  (Veteran)
 54. Nail Sh Fejziu 001814 Dragash  (Veteran)
 55. Nait H Qengaj 006775 Dragash  (Veteran)
 56. Naser M Meleqi 001906 Blaq  (Veteran)
 57. Nazim M Batjari 001823 Dragash  (Veteran)
 58. Nebi Sh Beqiri 001639 Dragash  (Veteran)
 59. Nevahi E Baxhaku 001665 Dragash  (Veteran)
 60. Nevahi Y Ahmeti 001865 Dragash  (Veteran)
 61. Nezir B Bojagjiu 0015118 Dragash  (Veteran)
 62. Norton B Ahmeti 001824 Zaplluxhe  (Veteran)
 63. Nuredin A Ahmeti 001926 Xerxe  (Veteran)
 64. Perparim M Qaflshi 001811 Dragash  (Veteran)
 65. Qamil H Ulaj 006032 Plave (i refuzuar)
 66. Qerim P Salihu 001794 Dragash  (Veteran)
 67. Raif H Berisha 036648 Dragash  (Veteran)
 68. Regjep S Qafleshi 001847 Dragash  (Veteran)
 69. Rexhep A Rexhepi 037991 Dragash  (Veteran)
 70. Reshit S Kolloni 001558 Shqiptar  (Veteran)
 71. Ridvan H Kolloni 001549 Dragash  (Veteran)
 72. Safet Sh Osmani 001657 Dragash  (Veteran)
 73. Salim Z Ahmeti 001543 Kuk Dragash  (Veteran)
 74. Sead N Mahmuti 001655 Blaq  (Veteran)
 75. Seladin M Baxhaku 001620 Dragash  (Veteran)
 76. Selim Xh Selimi 001693 Dragash  (Veteran)
 77. Shemsedin M Fetehi 001696 Dragash  (Veteran)
 78. Sinan E Mujaj 001581 Dragash  (Veteran)
 79. Sylejman Xh Saiti 001630 Xerxe  (Veteran)
 80. Tahir R Bojagjiu 001545 Plavë  (Veteran)
 81. Tasim F Krasniqi 002875 Dragash  (Veteran)
 82. Vedat Z Bojagjiu 001649 Dragash  (Veteran)
 83. Vehbi A Nazifi 001583 Dragash (Veteran)
 84. Vendim M Qafleshi 001757 Bellobrod (Veteran)
 85. Visar M Qafleshi 001524 Dragash  (Veteran)
 86. Visar S Shaniu 001933 Dragash  (Veteran)
 87. Vllaznim A Qengaj 001777 Dragash  (Veteran)
 88. Ymir H Nebiu 001751 Dragash  (Veteran)
 89. Ymrydin Xh Bojaxhiu 001648 Dragash  (Veteran)
 90. Sead K Nuha 001937 Dragash (i refuzuar)
 91. Bashkim S Tertini Kosavë
 92. Samet E Ramadani Dragash
 93. Fejsal R Muhameti 001753 Bresanë
 94. Bajram R Krrabaj 001529 Zym – Dragash
 95. Bashkim S Tertini 001635 Dragash
 96. Mirvet R Hasani 001786 Brezne
 97. Nderim M Ramadani 001587 Brrut – Dragash
 98. Negjat L Rysheni 001875 Brodosanë
 99. Nehar R Krrabaj 001520 Zym – Dragash
 100. Qazim X h Sinani 001691 Zagtar -Sharr
 101. Sabri R Bajrami 001586 Brrut – Dragash
 102. Sadetin H Halimi 001663 Zagtar
 103. Sakip H Gashi 001846 Brezne
 104. Zenun M Ajubi 001759 Dragash -Zym
 105. Vetim A Hajradini 011174 Dragash (Refuzuar)
 106. Jeton D. Krasniqi 001760 dragash
 107. Qamil A. Krasniqi 001644 Dragash
 108. Qerkin F. Krasniqi 001501 Sharr
 109. Urim O. Krasniqi 011244 Dragash
 110. Defrim Sh. Rifaj 001914 Bellobrad

(Nese dikush nuk është përmendur ju lutemi që të na shkruani në e-mail: redaksia@opoja.net ose të telefononi +377 (45) 622-653, apo edhe të komentoni.)

(Opoja.net)

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-