Opoja.net

Mbahet mbledhja gjashtë e Shtabit Emergjent në komunën e Dragashit përmes komunikimit virtual.

Sot më datë 13.04.2020 është mbajtur mbledhja e Shtabit Emergjent në komunën e Dragashit, ku anëtarët e Shtabit Emergjent në mënyrë virtuale kanë diskutuar për situatën aktuale rreth pandemisë Covid-19.

Kryetari i komunës, Shaban Shabani, theksoi se edhe pse deri tani është vepruar në bashkëpunim me Këshillet e fshatrave dhe imamët përmes KBI, bazuar në praktikat e komunave tjera dhe kërkesës së partnerëve tjerë mbështetës duke përfshirë edhe kërkesën e një pjese të qytetarëve drejtuar Shtabit Emergjent ka propozuar:
Themelimin e Shtabeve Emergjente nëpër fshatra ku automatikisht Këshillet e fshatrave shndërrohen në Shtabe Emergjente ku pjesë e tyre do të jenë edhe imamët për secilin fshat.

55
Cilën kandidatë e shihni fituese në raundin e dytë të zgjedhjeve ?

Ky propozim i kryetarit Shaban Shabani është përkrahur nga anëtarët e Shtabit Emergjent.

Kryetari i komunës Shaban Shabani , ka falënderuar anëtarët e Shtabit Emergjent, administratorët, policinë, stafin shëndetësor, inspektoratin dhe gjithë qytetarët e komunës të cilët po i zbatojnë në përpikmëri të gjitha masat e nivelit qendror e lokal.

Bashkëpunimi i mirë mes të gjithë këtyre akterëve, është indikator që deri më tani në Dragash, fatmirësisht nuk është konfirmuar zyrtarisht asnjë rast me COVID-19. Edhe përkundër kësaj situata është duke u përcjellur me kujdes dhe të gjithë ata që nga ekipet tona mjekësore konsiderohen me shenja të Covid-19 janë duke u përcjellur për testim ndërsa pjesa tjetër i nënshtrohet rregullave të vetëizolimit. Në mënyrë që kjo situatë emergjente të menaxhohet sa më mirë, është kërkuar koordinimi mes të gjithë akterëve relevant për tejkalimin e pandemisë.

Šesti sastanak Štaba za vanredne situacije u opštini Dragaš održava se putem virtuelne komunikacije.

Danas, 13. aprila 2020. godine, održan je sastanak Štaba za vanredne situacije u opštini Dragaš, na kome su pripadnici Štaba za vanredne situacije praktično razgovarali o trenutnoj situaciji u vezi sa pandemijom Covid-19.

Gradonačelnik, Shaban Shabani, naglasio je da, iako smo do sada sarađivali sa seoskim savetima i imamima preko OIZ, na osnovu prakse drugih opština i zahteva drugih partnera za podršku, uključujući zahtev nekih građana upućen Štabu za vanredne situacije, prilikom čega se predlaže:
Osnivanje Štaba za vanredne situacije u selima gde se automatski seoski odbori transformišu u Štab za vanredne situacije u kojem će imami svakog selo biti deo njih.

Ovaj predlog predsednika Šabana Šabanija podržali su članovi Štaba za vanredne situacije.

Gradonačelnik Shaban Shabani zahvalio je članovima Štaba za vanredne situacije, administratorima, policiji, zdravstvenom osoblju, inspekciji i svim građanima opštine koji dosledno sprovode sve mere centralnog i lokalnog nivoa.

Dobra saradnja svih ovih aktera pokazatelj je da do sada u Dragašu na sreću nije zvanično potvrđen ni jedan slučaj COVID-19. Uprkos tome, situacija se pomno nadgleda i svi oni koji imaju znakove Covid-19 prate se i šalju na testiranje, dok ostali podležu pravilima samoizolacije. U cilju boljeg upravljanja ovom vanrednom situacijom, potrebna je koordinacija između svih relevantnih aktera da bi se prevazišla ova pandemija.

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Abonohu
Raporto