Mbahët në Tiranë, Kongresi i 9-të i Shoqatës së Evropës Juglindore të Mjekësisë Perinatale – Opoja.net