Me të vërtetë, Pejgamberin a.s. e keni shembull të mrekullueshëm… – Opoja.net