Mikro-Tenderë për Gruan e Zyrtarit të IT-së në Dragash

Kushtrim Guraj Kushtrim Guraj Lajme Opoja

Një numër tenderësh në vlera minimale nën 1000 euro janë dhënë për firmën në emër të bashkëshortes së një zyrtari të IT në Dragash.

Bashkëshortja e një specialisti të Teknologjisë së Informacionit (IT), i cili punon në një shkollë të Dragashit, por duke mbuluar nevojat për IT edhe shkolla të tjera si dhe në komunë, ka fituar një numër të madh tenderësh të vegjël nga këto institucione.

Ndonëse specialisti i IT, Dashnor Kamberi, zyrtarisht është i punësuar vetëm në një shkollë dhe kontributi i tij në institucionet e tjera vlerësohet si “vullnetar”, nevojat e IT për këto institucione i ka përmbushur bashkëshortja e tij Lendita Kamberi.

Gjithashtu, në kohën kur ka marrë kontratën e parë, për furnizimin e Bibliotekës Qendrore të Dragashit me pajisje IT më 24 mars, firma e Kamberit kishte vetëm 17 ditë që ishte regjistruar si biznes.

Ndonëse ligji i ri për Prokurimet Publike, i cili hyri në fuqi nga fillimi i vitit 2016, garanton transparencë më të lartë edhe për kontratat me vlerë minimale, ai megjithatë, nuk jep garanci të shtuara që do të shmangnin favorizimin potencial të kompanive.

Kontratat me procedurë minimale llogariten ato kontrata vlera e të cilës është më pakë se 1mijë euro të cilat më herët nuk kanë qenë të obliguara të publikohen, por tash me ligjin e ri edhe këto kontrata duhet të publikohen 2 ditë pas nënshkrimit.

Por, me këtë procedurë nuk kërkohet që operatori ekonomik të plotësojë kushte specifike për të marrë tenderin dhe praktikisht nuk detyron konkurrencë ndërmjet kompanive, andaj shumë lehtë mund të favorizohet ndonjë kompani e caktuar.

Kompania “Lendita Kamberi” nga Dragashi që mban të njëjtin emër me pronaren e saj, bashkëshorten e Dashnorit, nga data 7 mars 2016, kur ajo kishte regjistruar biznesin e saj, ka fituar 15 tenderë të vegjël deri më 13 qershor.

Edhe pse në vlera të vogla financiare, që variojnë nga 250 euro në 995 euro, Lendita Kamberi – firma dhe personi – ka fituar mesatarisht një tender çdo javë.

Shuma e përbashkët e këtyre kontratave që firma në fjalë ka siguruar arrin në 8 mijë e 633 euro.

Pavarësisht suksesit të jashtëzakonshëm të Lenditës si sipërmarrëse, rasti në fjalë mund të mos përbëjë konflikt interesi.

Bashkëshorti i saj, Dashnor Kamberi, është thjesht zyrtar i IT-së në shkollën e mesme “Ruzhdi Berisha” në Dragash dhe nuk mban post publik në komunë apo diku tjetër.

Diçka e tillë konfirmohet edhe nga shefi i administratës së Komunës së Dragashit, Avni Nebihu, i cili tha për Gazetën JNK se ai punon edhe punë vullnetare që kanë të bëjnë me teknologji informative.

“Dashnor Kamberi punon si zyrtar i Teknologjisë Informative në shkollën e mesme Ruzhdi Berisha në Dragash. Ai po ashtu punon edhe shumë punë vullnetare në kuvendin komunal të Dragashit, si dhe në shkollat e mesme të Dragashit”, tha Nebihu.

Paqartësi për kontratat

Nga titujt e fituar të kontratave vërehet se Lendita Kamberi ka furnizuar edhe kuvendin komunal edhe disa shkolla me pajisje të IT-së, aty ku bashkëshorti i saj angazhohet në punë vullnetare.

Që nga hapja e biznesit të saj më 7 mars 2016, aktiviteti kryesor ka qenë tregtia me pakicë e kompjuterëve, riparimi i tyre si dhe fotokopjimi i dokumenteve.

Por, disa nga këto kontrata paraqesin paqartësi, duke qenë se për furnizim me artikuj të njëjtë duhet të jetë me një kontratë të vetme.

I tillë është rasti furnizimi me TV LED për sistemin e vëzhgimit dhe furnizimi dhe instalimi i pajisjeve për sistemin e vëzhgimit, dy kontrata të ndryshme për të njëjtin qëllim në të njëjtin institucion – shkollën fillore “Svetlost” në Krushevë.

Sipas Komisionit Rregullativ për Prokurim Publik (KRPP), këto dy kontrata nuk është dashur të ndahen në dy pjesë, ku njëra ka vlerën 299 euro dhe tjetra 989, së bashku kanë vlerën 1 mijë e 288 euro.

Për ndarjen e këtyre tenderëve, KRPP tha për Gazetën Jeta në Kosovë se shërbimet, mallrat dhe punët e ngjashme duhet të prokurohen së bashku.

“Në llogaritjen e vlerës së kontratës për përdorimin e procedurës së vlerës minimale, autoriteti kontraktues do t’i marrë parasysh vetëm një grup të mallrave, shërbimeve apo punëve të ngjashme, të cilat zakonisht prokurohen së bashku dhe të cilat nuk duhet të ndahen me qëllim të përdorimit të një procedure të tillë”, thuhet në përgjigjen email të KRPP-së.

Drejtori i shkollës fillore “Svetlost” në Krushevë, Elvir Iljazi, tha për Gazetën Jeta në Kosovë se i ka bërë dy kërkesa në komunë, njërën për sistem të vëzhgimit të shkollës, kurse tjetra porosi ka qenë TV për klasën e parashkollorit, ndaj nuk bëhet fjalë për mallra të njëjta, apo të ndërlidhura mes tyre.

“Gjithmonë kërkesat për mallra i dërgoj në komunë, i kam bërë edhe këto dy porosia ku njëra ka qenë paisje për sistemin e vëzhgimit të shkollës, kurse tjetra ka qenë TV për klasën e parashkollit dhe nuk janë mallra të njëjta por me çfarë emri i ka publiku komuna unë nuk e di”, tha Iljazi.

Me ligjin e ri, tenderët me procedurë të kuotimit duhet të jenë të hapur duke u publikuar si thirrje për tender, në mënyrë që të aplikojnë të gjitha kompanitë relevante.

Por, ndarja e tenderëve më të mëdhenj në disa kontrata të vogla nga Komuna e Dragashit duke qëndruar nën kufirin 1,000 euro – në disa raste deri në 995 euro – ka bërë një ndarje të tillë të tenderëve shihet një kurdisje nga ana e komunës për t’ia dhënë tenderët Lendita Kamberit.

Përveç pajisjeve teknologjike, Komuna e Dragashit ka blerë nga Lendita Kamberi edhe kupa dhe medalje për turne të ndryshme me dy kontrata të vogla – njërën në vlerë prej 249 euro dhe tjetrën në vlerë prej 413 euro, si dhe furnizim me mirënjohje në vlerë prej 446 euro.

Mohime dhe kundërthënie

Dashnor Kamberi tha për Gazetën JNK se ai nuk ka lidhje me biznesin e së shoqes dhe nuk është riparues i kompjuterëve, por puna e tij është programimi.

“Ajo e ka biznesin e saj unë nuk kam të bëjë asgjë me atë biznes, kontrata ime e punës është zyrtar i IT në gjimnazin “Ruzhdi Berisha”, por njëkohësisht u ndihmoj të gjitha shkollave në mënyrë vullnetare kur kanë probleme me programime; unë nuk riparoj kompjuterë që do të thotë nuk porosis pajisje”, tha Dashnor Kamberi.

Po ashtu, ai theksoi se edhe pse nuk ka lidhje me tenderët e bashkëshortes, edhe po të kishte, kjo nuk paraqiste asnjë konflikt interesi sepse ai asnjëherë nuk kishte punuar në komunë.

“Unë nuk punoj një komunë, tenderët i kontrakton komuna, s’kam të bëj asgjë me ta”, tha Dashnor Kamberi.

Shenasi Qafleshi, zyrtar i prokurimit në Komunën e Dragashit, tha për Gazetën JNK se porositë nevojë për shkolla i kryejnë vetë drejtorët e shkollave.

“Nuk i kemi porositur mallrat për shkolla nga zyra e prokurimit. Tenderët me vlera minimale nën 1 mijë euro për shkollat e Dragashit i kryejnë vetë drejtorët e shkollave, ata i kryejnë vetë procedurat e prokurimit, i blejnë mallrat i sjellin faturat, pastaj pagesat i kryen zyra e prokurimit të komunës”, tha ai.

Por ky shpjegim i zyrtarit të komunës nuk mbështetet nga Lendita Kamberi, e cila thotë se në fakt, porositë i shkojnë nga zyra e prokurimit të komunës së Dragashit.

“Po kam marrë disa tenderë nga shkollat e Dragashit, por porositë më vijnë nga zyra e prokurimit të komunës, nuk kam pasur porosi direkte nga drejtorët e shkollave”, tha ajo për Gazetën JNK.

Sa i përket bashkëshortit të saj, Lendita theksoi se ai nuk ka të bëjë asgjë me tenderët dhe të gjithë ata shkojnë përmes komunës.

Sipas Ligjit për Prokurimin Publik, vetëm menaxheri apo zyrtari i prokurimit ka të drejtë të kryejë procedura të prokurimit, kurse zyrtarët tjerë kanë drejtë vetëm të bëjnë porosi te zyra e prokurimit dhe nuk kanë asnjë kompetencë tjetër.

Tabelë me kontratat e fituara nga Lendita Kamberi
/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-