Opoja.net

Miratohet buxheti komunal për vitin 2019

Miratohet buxheti komunal për vitin 2019

Në seancën e mbajtur më 26.09.2018, pas shqyrtimit paraprak nga delegatët e Kuvendit Komunal të Dragashit, unanimisht, u miratua Korniza Afatmesme Buxhetore 2019-2021 dhe vendimin mbi Buxhetin për vitin 2019, i cili do të jetë 8.404.652 euro.

Në këtë buxhet përfshihen këto kategori buxhetore:
1. Pagat 4.568.960 euro
2. Mallra dhe shërbime 868.908 euro
4. Subvencione 50.000 euro
5. Investimet kapitale 2.786.784 euro

Pjesë përbërëse e Kornizës dhe Buxhetit është lista e 87 projekteve të investimeve kapitale për vitin 2019, të cilat do të jenë në funksion të përmirësimit të jetës dhe mirëqënjes së qytetarëve për banorët e Komunës së Dragashit. Për këtë qëllim pritet mobilizimi i organeve kompetente komunale që projektet e parapara të investimeve kapitale të realizohen sipas parashikimeve.

86 pako ushqimore u shpërndanë nga Shoqata humanitare Opoja

Opoja.net

Në Dragash shpërndahen pako ushqimore në kuadër të projektit “Sofra e Ramazanit 2021”

Opoja.net

Urimi i kryetarit të komunës Shaban Shabani për muajin e shenjtë të Ramazanit

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net