Mundësi punësimi dhe vetë-punësimi për të rinjtë, në kuadër të projektit InTerDev 2 – Opoja.net