Nënpunësit  Komunal të Dragash-it orarin e punës e bëjnë në kafenet lokale  – Opoja.net