Opoja.net

Nëse do shpëtim në Ditën e vështirë, përmbaju fjalëve të mëdha – Kuranit

Fjala  ثقيلاً (rëndë, vështirë – e madhe) në Kuran përmendet vetëm dy herë:

1. Vërtet, ata (idhujtarët) e duan shumë këtë jetë dhe e zënë asgjë Ditën e Rëndë (Ringjalljes) që i pret. (El-Insan, 27)

2. Ne do të shpallim ty fjalë të rëndë (të madhe). (El-Muzzemmil, 5).

Pra, nëse do të shpëtosh nga Dita e rëndë, përmbaju fjalëve të rënda – të mëdha,  sipas rëndësisë, përmbaju fjalëve të Kuranit.

Mesazhe Kuranore

A. D. Islampress

Dita e Arafatit – Dita më e veçantë e vitit

Opoja.net

Vlera e ditës së Arafatit: Pse agjërimi në këtë ditë i fshinë mëkatet e dy viteve?

Opoja.net

”Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi mirë ose keq…

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net