Opoja.net

Nesër e xhuma, mos harro ti respektoni këto rregulla !

Nesër e xhuma, mos harro ti respektoni këto rregulla !

Të nderuar vëllezër xhematë!
Në bazë të vendimit të Kryesisë së Bashkësis Islame dhe IKSHP:

Obligoheni që në namazin e xhumasë dhe namazet e tjera që i falim në xhami të:

1. #Bartni Maskat mbrojtëse. 2. #Mbani Distancën brenda dhe jashtë
xhamisë.

3. #Uluni në vendet që jan të vendosura shenjat. 4. #Dezinfektoni duartë para hyrjes në xhami. 5. #Mos u përshëndetni me dorë.

6. #Nën moshën 16 vjeqare falen në shtëpi. 7. #Mbi moshen 65 vjeqare falen në shtëpi. 8. #Merre sexhaden me veti.

Ju lusim që ti respektoni në përpikmëri këto masa parandaluese në mënyrë që ta parandalojm virusin Covid19.

SA I MJERË QË ËSHTË I BIRI I ADEMIT

Merlinda Guraj

ZEKATI I FITRIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj

DISA RREGULLA TË JETËS

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net