Parabur-gim për vjed-hje një personi nga Pllava e Dragashit – Opoja.net