Opoja.net

Opoja.net sondazh për më të mirët në Opojë gjatë vitit 2016

Opoja
Opoja.net sondazh për më të mirët në Opojë gjatë vitit 2016

“Opoja.net” zgjedh më të mirët në Opojë për vitin 2016, edicioni i dytë me radhë. Sondazhi u hap më 05.12.2016 në ora 09:00 deri më 15.12.2016 në ora 21:00, duke ju dhënë mundësi vizitorëve për të votuar më të mirët në Opojë për vitin 2016.

Edicioni i dytë, për zgjedhjen e më të mirëve në Opojë për kategoritë: Poeti, Sportisti, Artisti, Politikani, Gazetari, Biznesmeni, dhe Këngëtari, bëhet në mbështetje të sondazhit të organizuar nga portali “Opoja.net” në periudhën 05.12.2016 – 15.12.2016.

Me gjithësej 61 garues: Poetë (9), Sportistë (9), Artistë (7), Politikanë (9), Gazetarë (11), Biznesmenë (9), dhe Këngëtarë (6).


[poll id=”2″]

*Abaz Cengaj, Bedri Halimi, Osman Bojaxhiu, dhe Ismet Lecaj largohen nga gara me vet deshirën e tyre.


[poll id=”3″]


[poll id=”4″]

*Shahadin Mejzini, largohet nga gara me vet deshirën e tij.


[poll id=”5″]

*Emin Kolloni dhe Bedri Halimi, largohen nga gara me vet deshirën e tyre.


[poll id=”6″]


[poll id=”7″]


[poll id=”8″]


Sondazhi për VOTIM është i verifikuar dhe është jashtëzakonisht i sigurt. Të dhënat e votimit janë konfidenciale dhe shfrytëzohen vetëm për matjen e opinionit dhe shfaqjen e rezultatit të sondazhit. Votoni ju dhe ftoni të tjerët të votojnë. Në sondazh keni forma të ndryshme për të ftuar të tjerët që të votojnë.

© Opoja.net. Të gjithë të drejtat e mbrojtura.

Ujku filmohet shumë pranë fshatrave të Opojës

Opoja.net

Drejtoria e Arsimit në Dragash zgjat edhe për pesë ditë konkursin për bursa

Fari Kolloni

Laurat Krasniqi: LDK-në nuk e kam përfshirë në skandalin e punësimeve, sqaroni problemet me partnerët e koalicionit

Fari Kolloni
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net