Përfituese të subvencioneve nga Komuna e Dragashit janë edhe këto shoqata! – Opoja.net