Përmbyllja e Projektit Turizmi Derë e Hapur për Bashkëpunim Ndërkufitar në Dragash – Opoja.net