Përmirësohet gjendja e tri ndërtesave historike në Dragash – Opoja.net