Perurimi i Objektit të Qendrës së Mjeksisë Familjare në Dragash – Opoja.net