Pjesmarrsit në aktivitetin e pastrimit të rrugës Dragash – Trekan – Opoja.net